Handlemod og drivkraft 30/01 15.30 - 17.30

Peter Matzen har virksomheden Handlemod – han gæster inspirantnetværket og gør os klogere på handlemod og drivkraft. Hvordan finder man sit drive og sit mod til at gøre noget. Ikke bare tænke på at gøre noget, men rent faktisk kommer ud over rampen?

Inspirantnetværket er en netværksgruppe i officelabs erhvervsnetværk for inbetween-jobbere og spirrende iværksættere, der har medlemskab af officelab.

Tilmelding til mødet foregår gennem dit log-ind hvis du er medlem eller til Janni på mail JKR@officelab.dk 

 

Din positive fortælling 06/03 15.30 - 17.30

Trine Vendelboe Juul, A2Be Kommunikation giver os redskaber til at fortælle den positive historie om os selv.
• Hvad er sand kommunikation – hvad er det? Fake news og falske fortællinger; vi har ikke brug for nogen af delene!
• ”Livet leves forlæns, men forstås baglæns”
• Hvilke briller vælger du? En historie/begivenhed kan fortælles på mange forskellige måder
• Storytelling i en professionel sammenhæng; et spørgsmål om at skabe sammenhæng, mening og værdi.

Inspirantnetværket er en netværksgruppe i officelabs erhvervsnetværk for inbetween-jobbere og spirrende iværksættere, der har medlemskab af officelab.

Tilmelding til mødet foregår gennem dit log-ind hvis du er medlem eller til Janni på mail JKR@officelab.dk 

Canvas planner maj 15.30 - 17.30

Skab arbejdsglæde gennem struktur og planlægning. Få indblik i et konkret værktøj Canvas Planner af udvikleren selv.

Dato og nærmere info følger

Tilmelding til mødet foregår gennem dit log-ind hvis du er medlem eller til Janni på mail JKR@officelab.dk 

 

Service design juni 15.30 - 17.30

Hvordan designer man god service? Hvad er forventninger til god service?

Dato og nærmere info følger.

Tilmelding til mødet foregår gennem dit log-ind hvis du er medlem eller til Janni på mail JKR@officelab.dk 

Peter Matzen har virksomheden Handlemod – han gæster inspirantnetværket og gør os klogere på handlemod og drivkraft. Hvordan finder man sit drive og sit mod til at gøre noget. Ikke bare tænke på at gøre noget, men rent faktisk kommer ud over rampen?

Inspirantnetværket er en netværksgruppe i officelabs erhvervsnetværk for inbetween-jobbere og spirrende iværksættere, der har medlemskab af officelab.

Tilmelding til mødet foregår gennem dit log-ind hvis du er medlem eller til Janni på mail JKR@officelab.dk 

 

Trine Vendelboe Juul, A2Be Kommunikation giver os redskaber til at fortælle den positive historie om os selv.
• Hvad er sand kommunikation – hvad er det? Fake news og falske fortællinger; vi har ikke brug for nogen af delene!
• ”Livet leves forlæns, men forstås baglæns”
• Hvilke briller vælger du? En historie/begivenhed kan fortælles på mange forskellige måder
• Storytelling i en professionel sammenhæng; et spørgsmål om at skabe sammenhæng, mening og værdi.

Inspirantnetværket er en netværksgruppe i officelabs erhvervsnetværk for inbetween-jobbere og spirrende iværksættere, der har medlemskab af officelab.

Tilmelding til mødet foregår gennem dit log-ind hvis du er medlem eller til Janni på mail JKR@officelab.dk 

Skab arbejdsglæde gennem struktur og planlægning. Få indblik i et konkret værktøj Canvas Planner af udvikleren selv.

Dato og nærmere info følger

Tilmelding til mødet foregår gennem dit log-ind hvis du er medlem eller til Janni på mail JKR@officelab.dk 

 

Hvordan designer man god service? Hvad er forventninger til god service?

Dato og nærmere info følger.

Tilmelding til mødet foregår gennem dit log-ind hvis du er medlem eller til Janni på mail JKR@officelab.dk 

OFFICELAB_VENSI_098.jpg

hvad får du i inspirant netværket

Som inspirant-medlem kan du hver måned mødes med de øvrige inspiranter til netværksmøde. Møderne drives af inspiranterne selv. På møderne vil der være et oplæg, som giver viden og indsigt, provokerer eller udfordrer. Der er altid tid til sparring på, hvor du er og hvad, der udfordrer dig. Læs om medlemskabet

hvad mødes vi om?

Vi mødes for at blive klogere - på os selv og hinanden. Vi mødes for at få ny viden, der kan hjælpe os videre. Vi mødes for at give hinanden råd, sparring, vores nysgerrighed. Temaerne for vores møder er mangeartede. Alt fra passion, god arbejdslyst, designledelse over forskellige aspekter i forhold til iværksætteri til resiliens. 
Kontakt Janni på JKR@officelab.dk / 2636 7251 hvis du vil høre mere og prøve et møde. 

VENSI_037.jpg